ИН ВИТРО ЕТАПИ. МЕТОДИ НА ОПЛОЖДАНЕТО

Има различни методи на оплождане на яйцеклетката и сперматозоидите. Според индивидуалния случай на всеки пациент, лекуващият лекар и ембриологът могат да изберат класическо инвитро оплождане (IVF), инжектиране на морфологично здрав сперматозоид в цитоплазмата на яйцеклетката (ИКСИ, ИМСИ, ПИКСИ) или комбинация от двата метода.
При класическото инвитро зрелите яйцеклетки се събират с предварително обработените сперматозоиди в специална среда, за да настъпи оплождане. Този метод е подходящ, когато спермограмата е нормална – има достатъчен брой сперматозоиди, с добра подвижност и морфология.
Методът ИКСИ, който се прилага от 1991 г., и неговите съвременни разновидности най-често се използват при мъжки фактор. Бихме ви насочили към този метод, когато семенният анализ показва недостатъчен брой сперматозоиди със слаба подвижност или недобра морфология.
❓Кой метод е по-добър за мен – Отговорът на този въпрос е комплексен и зависи от много фактори като възраст, предишни бременности или други инвитро опити, брой и състояние на извадените яйцеклетки, семенен анализ на партньора и други. Когато условията позволяват, при някои пациенти комбинираме и двете техники на оплождане.
❓Винаги ли се получава оплождане – Понякога, на пръв поглед зрели яйцеклетки и сперматозоиди с добри показатели могат да притежават дефекти, които да им попречат да се оплодят. Въпреки всичко, при правилно подбран метод, съобразен с индивидуалния случай на пациента, прогнозите са добри.

автор Д-р Шефкетова

ИН ВИТРО ЕТАПИ. МЕТОДИ НА ОПЛОЖДАНЕТО
Към началото