ЦЕНТЪР ЗА АСИСТИРАНА РЕ3ПРОДУКЦИЯ

Център за асистирана репродукция (ЦАР) е юридическо лице към министъра на здравеопазването със седалище гр. София. Центърът е специализирана структура, която чрез медицински критерии определя лицата за лечение от безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирана репродукция и по конкретно чрез ин витро оплождане.

Знаете ли че?

0

са двойките c pепpодyктивни пpоблеми в България

0

% от населението имат трудности в зачеването

По Закона за Здравето жените с репродуктивни проблеми извършват инвитро процедури със собствени яйцеклетки до настъпването на менопауза. Процедурите след 43-годишна възраст, обаче не се финансират от „Център за асистирана репродукция“. Причината е, че с напредването на възрастта много рязко намаляват шансовете за забременяване и по този начин общественият ресурс не може да бъде максимално ефективно изразходван. За процедури по асистирана репродукция с донорски яйцеклетки, горната възрастова граница е 51 години. Това е наложено, за да се предотвратят раждания на деца от родители в много напреднала възраст.

„Фонд Асистирана репродукция“ е специализирана структура, която чрез медицински критерии определя лицата за лечение от безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирана репродукция и по- конкретно чрез ин витро оплождане. То е второстепенен разпоредител към Министерството на здравеопазването в Република България. С постановление №20 от 10.02.2014г. за изменение и допълнение на Постановление №25 на Министерски съвет от 2009г. за създаване на Център „Фонд за асистирана репродукция“ (обн. ДВ; бр.13 от 2009г. с изм. и доп.) името на Фонда се сменя на „Център за асистирана репродукция“.

Центърът осъществява няколко важни функции като държавен орган. Той организационно и финансово подпомага българските граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България; контролира дейността по асистирана репродукция и успеваемостта на лечебните заведения, получили финансиране от центъра, съвместно с Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по трансплантация; организира и провежда дейности за набиране на финансови средства за осъществяване дейността на центъра; провежда информационна политика относно дейностите по асистирана репродукция, майчино и детско здравеопазване; създава и поддържа регистър на лицата, които са подали заявления за организационно и финансово подпомагане от центъра за извършване на асистирана репродукция и други.

Ако двойките покриват необходимите критерии за отпускане на средства за инвитро оплождане „Центърът за асистирана репродукция“ финансира лекарствените продукти, необходими за хормоналната стимулацията; контрол на стимулацията; самата инвитро процедура. Със средства от Фонда се финансират до 3 процедури ин витро на едно лице.

Двойките c pепpодyктивни пpоблеми в Бългаpия cа около 145 000, cочат последните проучвания у нас. Смята се, че вcяка шеста двойка  или около 15% от населението имат трудности в зачеването. Стерилитетът може да се дължи както от страна на жената, така и от страна на мъжа, като процентите са равно разпределени. Съществува и т. нар. стерилитет с неизяснен произход, т.е. с изследванията не се открива причина при около 15 – 20% от двойките.

Инвитро процедурите съществуват от 1978 г. Луис Браун е първото родено бебе в епруветка. До момента са родени над 5 000 000 бебета в света с метода инвитро. Оптималната възраст за забременяване при жените е 20 и 30 години, след 40  годишна възраст шансът за зачеване драстично намалява.

В световен мащаб успеваемостта с инвитро е между 35 и 50 % при възраст до 35 години при жените. При жени над 40 годишна възраст е под 5%. България не прави изключение от тази статистика.

Защо се увеличава броят на двойките с репродуктивни проблеми? Кои са основните причини за стерилитет? Защо България е на трето място по брой аборти сред младите? Адекватно ли е здравното възпитание на подрастващите?

Двойките с репродуктивни проблеми се увеличават. От една страна това се дължи на факта, че все повече двойки търсят лекарска помощ във връзка с репродуктивни проблеми, докато в миналото този проблем е бил тема табу и много често двойките дълго време предпочитат да не споделят за този проблем и да изчакват дълго време преди да потърсят квалифицирана помощ. Реално в България няма статистика и никой не знае колко точно е броят на семействата с репродуктивни проблеми. От друга страна увеличеният брой на семействата с репродуктивни проблеми се дължи и на все по-късната възраст за създаване на семейство и раждане на първо дете, което неминуемо е свързано с биологичния часовник и намаляването на яйчниковия резерв. Не бива да се пренебрегват и факторите на околната среда, начина на живот на съвременния човек и дори храната, която се консумира, които нерядко имат негативно влияние върху организма и в частност върху репродуктивните способности.

Факторите, които могат да доведат до стерилитет, са много и не всички от тях са достатъчно добре проучени, като в немалко случаи причината може да се крие и при двамата партньори едновременно. В миналото причините за стерилитет са били търсени само при жената в двойката, докато вече са добре проучени и мъжките фактори за стерилитет и е установено, че тези причини са почти поравно разделени между двата пола. От страна на жената най-честите причини са аномалии на половите органи, нарушено образуване и отделяне на яйцеклетки, хормонални причини и запушване на маточните тръби в резултат на прекарани инфекции. При мъжете причините могат да са свързани отново с аномалии в развитието на половите органи, свързани с образуването и отделянето на сперматозоиди, хормонални причини и последици от прекарани инфекции. В последните години се наблюдават нарушения в образуването на сперматозоиди при млади мъже, които са употребявали дълго време различни стимуланти и анаболи при тренировки във фитнес-залата и това полека се превръща в една малка епидемия, чиито последствия тепърва започват да се срещат в лекарската практика. При около 10% от двойките се среща т.нар. „стерилитет с неизяснена причина“, т.е. няма установена анатомична или хормонална пречка, но въпреки това бременност не настъпва.

Този проблем е една от причините за отчетения най-голям отрицателен естествен прираст в България сред европейските държави, след емиграцията на млади хора в детеродна възраст. От друга страна е фактът, че все повече хора създават семейство едва след като са постигнали реализация в професията си, което нерядко се случва след 35 год. и в повечето случаи раждат само едно дете.

Трябва да се посочи и друга тревожна статистика – увеличава се броят на абортите, а намалява броят на ражданията. На трето място сме по брой аборти сред младите (15-19 години).  През 90-те години на миналия век абортите у нас са били почти двойно повече от ражданията. В последните години тази бройка намалява и почти се изравни с броя на живородените деца у нас, което не е никак успокояващо. Все още здравната култура на подрастващото поколение е на много ниско ниво, темите за секса, полово- преносимите болести и предпазването от нежелана бременност, са теми табу в семейството и училището. За много хора абортът си остава метод за контрацепция, което немислимо в наши дни, имайки предвид рисковете, които крие един аборт и късните последствия върху репродуктивната функция на жената. Те биха довели до усложнения , свързани, на първо място, със самата манипулация, която може да доведе до травми на маточната шийка и матката, в резултат на което да се стигне до трайна загуба на репродуктивни функции и дори до отстраняване на матката. Други усложнения са т.нар. късни усложнения, които се свързани с различни инфекции след манипулацията, които да доведат до необратимо запушване на маточните тръби.

Фондът „Асистирана репродукция"

Фондът „Асистирана репродукция” е създаден, за да финансира до три опита ин витро при двойки със стерилитет. Максималната сума, която се отпуска е 5 000 лв. на процедура. Право на нея имат двойки със следните проблеми:

 • Липса на маточни тръби двустранно (оперативно отстранени)
 • Едностранна липса с контралатерална непроходимост или стеноза
 • Двустранна непроходимост на маточните тръби (вкл. след стерилизация)
 • Едностранна непроходимост с контралатерална стеноза
 • Двустранна интерстициална или истмична стеноза
 • Състояние след пластика на маточните тръби най-малко 12 месеца след пластиката, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност
 • Ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието при жени над 35 години, а при жени до 35 години – само след лечебен курс с агонисти на гонадолиберина по програма на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), след края на което в продължение на 6 месеца не е настъпила бременност
 • Обструктивна аzoospermia, при положение че са налице данни (клинични и хистологични) за наличие на достатъчна сперматогенеза
 • Олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI

Фондът не финансира ин витро в следните случаи

 1. Съществуват кoнтраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция
 2. Липсващ или ограничен яйчников резерв със стойности на ФСХ повече от 12,5 mIU/ml​

За да кандидатстват за помощта, жените трябва да са избрали медицински център, който има договор за работа с фонда.

 • САГБАЛ “Д-р Щерев”, София

София 1330, “Разсадника” ул. “Христо Благоев” 25-31,

тел. 02/ 920 09 01; 02/ 920 15 10; 02/ 920 15 11; 02/ 920 18 27; 02/ 920 18 47

e-mail: mcrz@mail.bg

Доц. Атанас Щерев

 • Ин витро Медицински Център “Братя Тодорови”, София

бул. “Скобелев” №26

тел.: 02/ 953 34 08; 0888 527 915

тел./факс: 02/952 57 42

e-mail: ivf@ivf-todorovi.com

www.ivf-todorovi.com

Д-р Иво Тодоров

 • Болница “Свети Лазар”, София

бул. “Симеоновско шосе” 4А,

тел: 02/ 962 20 05; 0888 581 810; 0888 511 492

email: info@st.lazar-hospital.com

www.st.lazar-hospital.com

Д-р Николова

 • СБАЛАГ “Майчин дом”, Варна

ул. “Мир” 1,

тел. 052/ 33 11 44; 052/ 33 20 00

факс: 052/ 30 85 99

 • Медицински център за човешка репродукция и асистирано оплождане „ТЕХНОБИОС”, ЕООД

гр. София, жк. “Западен парк”, ул. “Суходолска 2”, бл.72, вх. А, ет.1 и 2

регистратура и записване за консултации: 0878 20 26 27

е-mail: minkoevrev@gmail.com

Доц. Илия Ватев

Д-р Минко Еврев – 0878 20 52 53

 • Медицински Център “Репробиомед”, София

ул. “Д-р Петър Берон” 5А, партер,

тел: 02/ 963 08 04; 02/ 980 00 81

е-mail: ignikolov@mtel.net

д-р Павлета Табакова – 0888 318 135

д-р Георги Николов – 0888 703 786

 • Отделение по IVF, 1-ва АГ “Св.София”, София

кв. Красна поляна ул. “Миxaлaки Ташев” 2,

тел.: 02/ 920 20 29; 02/ 920 20 30; 02/ 920 20 31; 02/ 920 20 32; 02/ 920 20 33;

02/ 920 20 34

E-mail: info@1agb.com

Д-р Методи Янков

 • Център за репродуктивно здраве “Надежда”, СБАХЛ “Клиника

Малинов”, София

гр.София, бул. “Гоце Делчев” № 46,

тел: 02/ 965 57 11, 02/965 57 40

Д-р Георги Стаменов

 • Медицински център “Бора”, Пловдив

ул. “Пещерско шосе” 47,

тел.0888 809 920; 0888 809 920;

тел./ факс: 032 / 991 971; 032 / 640 154

e-mail: office@boramedical.com

Д-р Матеев

bv.bg ; info@ivfpleven.com

 • МЦ „КИРМ” ООД, гр. Плевен

Адрес: гр. Плевен, бул. “Скобелев” 20

тел.: 064/ 804 790

тел./факс: 064/ 804 847

е-mail: eikonova@abv.bg ; info@ivfpleven.com

 • Акушеро-гинекологичен Център “Димитров”, София

ул. Константин Иречек №17,

тел. 02/ 953-41-36, 02/954-73-40

д-р Йосиф Димитров – 0888 269 838

 • Амбулаторен – Медицински център за специализирана медицинска

помощ “Д-р Марио Давидков” ЕООД – Варна

гр. Варна, Медицински комплекс “Младост”, Ж.К. “Младост”, бул.

“Република”, ет. 2

052/ 55 55 67

Ивелина Колева

 • Медицински Център “ОЛИМЕД’, 9004 Варна

СХБАЛ “Проф. Темелков”, ул “Алеко Константинов” 5, ет. 3,

тел/ факс 052 / 600 027;

е-mail: masha_ivf@yahoo.com;

www.invitro-olimed.eu

Д-р Маргарита Монастирска – акушер-гинеколог

 • Медицински център “Афродита”, София

ул. “Проф. Марин Големинов” 3В,

тел.02/ 80 600 60

е-mail: afrodita@afroditamc.com

www.afroditamc.com

 • СБАЛАГ „Селена” ООД, гр.Пловдив

бул. „Пещерско шосе” 80, Пловдив, 4002

тел.: 032/ 64 80 20

e-mail: agselena@abv.bg

Към началото