СИНПИ И ФОНДАЦИЯ МЕЧТА ЗА ДЕТЕ СЕ БОРЯТ С ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРИЯ

Характеристиките на една развита държава са силна икономика, развита инфраструктура, качествено образование и здравеопазване и среда, която способства за борене на демографските проблеми, наред със стимулите за насърчаване на раждаемостта. Да отглеждаш деца е мисия. Това каза председателят на Стратегическия институт за национални политики и идеи Калоян Паргов по време на среща на членове на СИНПИ с журналисти.

Той посочи, че демографската криза не е проблем само за България, а и за Европа и припомни, че първата и най-важна задача, която си постави СИНПИ още през август 2022 г., е „Мисия 9 милиона“.

Паргов заяви, че за съжаление, през последните 30 години демографските показатели се влошават с всяко изминало десетилетие. В този период около 3 милиона българи са напуснали държавата или са починали, а раждаемостта драстично намаля.

„Политическата криза в последните две години не способства за решаването на тези проблеми, а напротив – задълбочава ги, заради липсата на работещ парламент и законодателен орган, който да си взаимодейства с изпълнителната власт“, изтъкна председателят на СИНПИ.

Калоян Паргов представи и каузата на партньорите от Фондация „Мечта за дете“, които активно работят за ранен и навременен скрининг на младите и профилактика на репродуктивните способности.

Ивелина Рускова – председател на фондацията, разказа за информационната кампания, която провеждат сред младите българи, посветена на превенцията и профилактиката на репродуктивното здраве, както и за други инициативи на „Мечта за дете“, които са насочени към стимулиране на раждаемостта.

По думите на Паргов сред приоритетите на СИНПИ са също така проблемите в енергетиката, образованието и здравеопазването.

„Експертите в СИНПИ могат да помогнат за формирането на качествени политики в сферата на икономиката и финансите, водещи до ефективност и резултати. Тези специалисти могат да работят за разрешаване на проблемите в развитието на икономическата, макроикономическата среда и справянето с инфлационните процеси в страната“, обясни той.

Бившият министър на инвестиционното проектиране и член на Института проф. арх. Иван Данов се спря на темата за строителството като част от икономическата стратегия на страната.

Той каза, че според социологически проучвания строителството обхваща около 30-35% от брутния вътрешен продукт на страната.

„Секторът изисква сигурност, ред, предвидимост и прозрачност. В тази насока СИНПИ подготвя данни, които ще бъдат представени пред различните браншове и ще бъдат обект на дискусии“, обяви проф. Данов.

Според него един от най-важните елементи в сектора на строителството е изграждането на големи инфраструктурни проекти, в частност пътното строителство.

Експертите на Института са обсъдили и анализирали ситуацията в сектора. Констатирано е, че свързаността в посока Изток-Запад е сравнително добре развита, но в посока Север-Юг се наблюдава огромно закъснение в реализиране на проектите.

„Обезлюдяването и икономическото изоставане на Северна и Северозападна България се дължи преди всичко на това“, обясни Иван Данов.

Той каза, че изграждането на инфраструктурната мрежа е важно за икономическото развитие на страната.

„СИНПИ ще работи в посока разрешаване на тези стратегически проблеми чрез привличане на специалисти по пътно строителство“, обяви проф. Данов.

СИНПИ И ФОНДАЦИЯ МЕЧТА ЗА ДЕТЕ СЕ БОРЯТ С ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРИЯ
Към началото